Вівторок, 23.07.2024, 15:27
Вітаю Вас Гість | RSS


                                     Красноградський міжшкільний ресурсний центр                           

                                                    Красноградської міської ради Харківської області

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 41
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлов

Головна » Файли » Методична робота

Огранізація методичної роботи
26.08.2016, 14:27

РОБОТА З ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО, МЕТОДИЧНОГО, ПРОФЕСІЙНОГО ТА ФАХОВОГО РІВНЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

 

3.1. Структура методичної роботи МНВК

 Методична робота: підвищення рівня професійної майстерності вчителів, майстрів виробничого навчання, збільшення   кількості   і   покращення   якості   методичних   розробок та рекомендацій з досвіду роботи педагогів.

Структура методичної роботи   включає взаємопов’язані взаємодіючі елементи, що відповідають цілям і завданням, які стоять перед педагогічним колективом та втілюються у різних формах, різними методами й засобами.

 

Завдання методичної  роботи:

 • кадрове і методичне забезпечення навчально-виховного процесу;
 • створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;
 • проведення системних методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів,
 • розробка міні-підручників та посібників для викладання;
 • вивчення та впровадження в практику нових освітніх технологій та систем.               

Методична робота з педагогічними працівниками реалізується як через традиційні ( колективні та індивідуальні), так і нетрадиційні  форми її організації.

Необхідно відзначити, що всі колективні форми методичної роботи у комбінаті використовуються з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результату колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної інформації.

 

                  Форми роботи з педагогами

 • Педагогічна рада
 • Психолого – педагогічні семінари
 • Аукціони педагогічних ідей
 • Педагогічні читання
 • Методична рада

 

 • Засідання динамічної групи
 • семінари – практикуми
 • самоосвіта
 • методичні консультації
 • робота над науково-методичними проблемами
 • співбесіди
 • аналіз уроків
 • взаємовідвідування уроків

 

3.2. Проблемні теми,  над якими працюють вчителі та майстри виробничого навчання МНВК

 

№ з/п

Назва

Відповідальний

  Термін виконання

Форма завершення

 

Примітка про виконання

1

 Розвиток пізнавальної діяльності учнів в процесі запровадження інноваційних технологій

 Коваленко О.В.

2014 – 2019 роки

 

Робота на виставку , звіт 

 

2

 Впровадження ДГП на уроках Захисту Вітчизни

 Риндін В.М.

2012 – 2017 роки

 

Звіт-презентація 

 

3

 Формування ключових компетентностей учнів

 Левіна О.Є.

2013 – 2018 роки

Звіт -презентація

 

4

Патріотичне виховання допризивної молоді на уроках Захисту Вітчизни.

 Яковлєв О.А.

2012 – 2017 роки

Відкритий урок

 

5

Форми організації методичної роботи в умовах  МНВК

 

Стовбиренко Н.П.

 

2016- 2018

  Звіт -презентація

 

6

 Організація проектної діяльності учнів на уроках технологій

  Гайдук С.А.

2013 – 2019 роки

Відкритий урок

 

 7

Створення умов для обґрунтованого вибору професії з урахуванням власних здібностей, уподобань та інтересів

Кобзєва О.О.                

2014 – 2019 роки

Звіт

 

8

Формування технологічно грамотної особистості, в умовах сучасного високотехнологічно-го, інформаційного суспільства

Гусєва К.С.

 

 

 

2014 – 2019 роки

Звіт

 

9

 

 

 

Виховання активної життєвої позиції, готовності до безперервної професійної освіти.

Гиря А.О.

2016 – 2019 роки

Звіт

 

 

 

 1. Заходи щодо підвищення ефективності діяльності МНВК

 

№ з/п

Зміст

Термін виконання

Відпові-дальний

Відміт-ка про викона-ння

 1.  

Продовжити роботу динамічної  групи над науково-методичною проблемою МНВК «Організація уроків в умовах модернізації освіти».

Протягом 2016/2017 р.р.

Директор, заст.директо-ра з НВР

 

 1.  

Створити належні умови для якісної самоосвіти вчителів, для підвищення

кваліфікації педагогічних працівників

Протягом 2016/2017 н.р.

Директор, заст.директо-ра з НВР

 

 1.  

Поповнити навчальні  кабінети навчальною, методичною літературою,

прикладними програмними засобами навчання.

Протягом 2016/2017 н.р.

Вчителі, майстри виробничого навчання

 

 

 1. Навчально-методична робота

 

Зміст роботи

Термін виконан-ня

Відпові-дальний

Відмітка про виконання

1.

Погодження календарно-тематичних планів

До   

  02.09.2016

Заст. з НВР

 

2.

Провести підсумкові атестації з навчальних предметів

Грудень травень

Заст. з НВР

 

3.

Оформити   звіти про підсумки роботи з проблемної теми

Травень 

Вчителі майстри 

 

4.

Згідно з перспективним графіком пройти курси підвищення кваліфікації

Протягом року

 Вчителі, майстри МНВК

 

5.

Провести за окремим планом методичний тиждень на тему: «Удосконалення професійного розвитку вчителів, як умова створення творчого освітньо-виховного середовища».

Лютий

Заст. з НВР

 

6.

Брати участь у роботі районних методичних об’єднаннях

Протягом року

Вчителі, майстри МНВК

 

 

3.5.    Інструктивно-методичні наради за участю

заступника директора з НВР 

Зміст

Термін

Відмітка про виконання

 1.  

1. Календарне та поурочне планування, вимоги до поурочних планів  

2. Про забезпечення якості освіти учнів через проведення незалежних тестувань і моніторингових зрізів знань

3. Інструктаж щодо заповнення журналів навчальних груп

4. Створення робочої групи з підготовки до педрад

Серпень

 

 1.  

 

1. Затвердження тем для самоосвіти викладачів, майстрів виробничого навчання

2. Планування роботи  методичних об'єднань комбінату

3. Проведення і облік інструктажів з ТБ та ОП з учнями

4. Планування роботи  педагогів на рік

Вересень

 

 1.  

1. Про проведення атестації педагогів у 2017 році

2. Результати перевірки ведення журналів навчальних груп

3. Про організацію і проведення вивчення якості викладання =====, якості знань, умінь і навичок учнів при вивченні даного предмета

4. Стан відвідування занять

 

Жовтень

 

 1.  

1. Методичні поради керівникам груп 

2. Про хід атестації педагогічних працівників МНВК.

Листопад

 

 1.  

1. Стан ведення шкільної документації (журналів теоретичного навчання, журналів виробничого навчання ).

2. Про підсумки тематичної перевірки  

3. Про виконання навчальних програм за І семестр 2016/2017 н.р.

Грудень

 

 1.  

1. Моніторинг якості знань учнів МНВК за І семестр 2016/2017 н.р.

2. Планування роботи на ІІ семестр.

3. Про роботу з учнями, які мають початковий та високий рівні навчальних досягнень.

Січень

 

 1.  

1. Про вивчення стану викладання предмета «Технологія   »

2. Організація повторення навчального матеріалу в 11 класах.

Лютий

 

 1.  

1. Стан ведення журналів.

2. Про хід атестації педагогічних кадрів.

Березень

 

 1.  

1. Про організацію та проведення іспитів та ДПА з технологій.

2. Аналіз відвідування учнями комбінату.

3. Про підсумки стану викладання та перевірки знань з підготовки «ПРОДАВЕЦЬ»

Квітень

 

 1.  

1. Впровадження у навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій.

2. Про виконання навчальних планів і програм.

3. Аналіз контрольних зрізів знань  

4. Про планування роботи   на наступний рік.

Травень

 

 3.5  Заходи з професійної та допрофесійної підготовки

№ з/п

Зміст

Термін виконання

Відпові-дальний

Відмітка про

Виконан-ня

 1.  

Діагностування з визначення професійних нахилів учнів 10 класів.

Жовтень

2016 року

Майстри в/н, вчителі

 

 1.  

Провести діагностику готовності учнів до професійного та допрофесійного навчання.

Жовтень-листопад

2016 року

Майстри в/н, вчителі

 

 1.  

Проведення психолого-педагогічної діагностики:

 • домінуючих особистісних інтересів, здібностей, цілісних орієнтацій учнів, їх місця в шкільному колективі;
 • творчого і професійного потенціалу, індивідуального стилю діяльності педкадрів щодо організації виховних впливів на учнів;
 • діагностика взаємовідносин у системі: учитель-учні-батьки.

Протягом 2016/2017 н.р.

Майстри в/н, вчителі

 

 1.  

Організувати цикл бесід про шкідливість тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотиків.

Протягом 2016/2017 н.р.

Вчителі

 

 1.  

Здійснювати профілактику правопорушень серед неповнолітніх:

а) з’ясовувати мотиви правопорушень;

б) проводити індивідуальні бесіди;

в) надалі впроваджувати проект  “Простір безконфліктного спілкування” з метою розвитку комунікативної та соціальної компетентностей учнів.

Протягом 2016/2017 н.р.

Куратори груп

 

 1.  

Участь у програмі професійного вибору для школярів. Зустрічі з представниками Красноградського РЦЗ.

Протягом 2016/2017 н.р.

Майстри в/н, вчителі

 

 

Категорія: Методична робота | Додав: azteq
Переглядів: 480 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу
Пошук
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2024
Створити безкоштовний сайт на uCoz